אפלה גרעינית
language

הודעת שימוש הוגן

אתר זה מכיל חומר מוגן אשר לא תמיד אושר במפורש לשימוש על ידי בעלי הזכויות. החומר מוגש מתוך מאמץ לקדם את הבנת הסוגיות הסביבתיות, הפוליטיות, הכלכליות, הדמוקרטיות, המדעיות, וסוגיות של זכויות אדם וצדק חברתי וכן הלאה. אנו מאמינים כי דבר זה מהווה "שימוש הוגן" בכל חומר מוגן שכזה על פי סעיף 107 של חוק זכויות היוצרים. בהתאם לספר החוקים הפדרלי, כרך 17, חלק 107, החומר שבאתר זה מופץ ללא כוונת רווח לאלה אשר הביעו רצון קודם בקבלת המידע המצורף לצרכי חינוך ומחקר. כל המעוניין לקבל חומר מוגן בזכויות יוצרים מאתר זה למטרות משלו החורגות מ"שימוש הוגן", חייב לקבל רשות מבעל הזכויות.