אפלה גרעינית
language

מיליון טונות של עשן עונות גידול מקוצרות, שלוש שנים לאחר העימות


Change in the growing season - Northen Hemisphere
Change in the growing season - Southern Hemisphere
משוחזר ומתוקן ברשות האיגוד הגיאופיזי האמריקאי.
שינויים בעונות הגידול (התקופה של ימים נטולי קרה) בשנה השלישית לאחר שמלחמה גדולה בין ארה"ב לרוסיה תגרום ל-150 מיליון טונות של עשן להיכנס לסטרטוספירה.