אפלה גרעינית
language

ירידה באורך עונות הגידול לאחר כניסת 150 טונות של עשן לסטרטוספירהמשוחזר ומתוקן ברשות האיגוד הגיאופיזי האמריקאי.
שינויים בעונות הגידול (התקופה של ימים נטולי קרה) בשנה השלישית לאחר שמלחמה גדולה בין ארה"ב לרוסיה תגרום ל-150 מיליון טונות של עשן להיכנס לסטרטוספירה.