אפלה גרעינית
language

הפחתה בכמות המשקעים השנתית שנה אחת לאחר כניסת 150 מיליון טונות של עשן לסטרטוספירה.


משוחזר ומתוקן ברשות האיגוד הגיאופיזי האמריקאי.
שינויים בכמות המשקעים (במ"מ ליום) בתגובה לכניסת 150 טונות עשן אל הסטרטוספירה, בממוצעים לחודשים יוני, יולי ואוגוסט של השנה הרקאשונה לאחר כניסת העשן. אלה הן ירידות גדולות על פני אזורים נרחבים, במיוחד אלה המושפעים ממונסון הקיץ של אסיה, אפריקה וצפון.