אפלה גרעינית
language

הפחתה ביכולת גידול החיטה בקנדה בעקבות צניחה קלה בטמפרטורה הממוצעת

Reduced Canadian wheat-growing potential after small drops in average temperature
משוחזר ומתוקן ברשות האיגוד הגיאופיזי האמריקאי.

מפה המציגה את האזור העיקרי של גידול חיטה בקנדה, והירידה שתחול כתוצאה מירידה קלה במעלות החום הממוצעות של פני השטח.

Source

Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE), Figure 4.8a on p. 302 of SCOPE Report 28, Environmental Consequences of Nuclear War: Vol. I, Physical and Atmospheric Effects by A. Ptticok, T.P. Ackerman, P.J. Crutzen, M.C. MacCracken, C.S. Shapiro & R.P. Turco (eds.), 1986, 2nd ed. 1989, Wiley & Sons, New York; Vol. II, Ecological and Agricultural Effects by M.A. Harwell and T.C. Hutchinson (eds.), 1985, 2nd ed. 1989, Wiley & Sons, New York; PDF files available at www.icsu-scope.org.