אפלה גרעינית
language

אובדן אוזון מסיבי החזוי בעקבות מלחמה גרעינית אזורית

אני משתמשים בדגם מבוסס-כימיה ובאומדנים חדשים של עשן שנוצר על ידי שריפות בערים בנות ימינו בכדי לחשב את ההשפעה על האוזון הסטרטוספרי של מלחמה גרעינית אזורית בין מדינות מתפתחות במהלכה ייעשה שימוש ב-100 פצצות בגודל הירושימה שיתפוצצו מעל ערים בחוג הסוב-טרופי הצפוני. אנו מוצאים אובדן עמודות אוזון של למעלה מ-20% ברחבי העולם, 25-45% בקווי הרוחב האמצעיים, ו-50-70% בקווי הרוחב הצפוניים הגבוהים למשך חמש שנים נוספות. כמויות עמודות האוזון נותרות ברמה של 220 יחידות דובסון או פחות בכל קווי הרוחב אפילו כעבור שלוש שנים, דבר המהווה "חור אוזון" חוץ-טרופי. העליות בקרינה העל-סגולה שיתחוללו כתוצאה מכך עלולים לפגוע בחי ובצומח באופן ניכר הכולל השלכות חמורות על הבריאות האנושית. הגורם העיקרי להפחתה הדרמטית והמתמדת באוזון היא התחממות הסטרטוספירה כתוצאה מעשן, הסופח קרינה שמשית בחוזקה. האוויר המלא בעשן מתרומם אל הסטרטוספירה העליונה, שם מנגנון ההסרה פועל לאט, כך שרוב הסטרטוספירה מתחממת בסופו של דבר כתוצאה מהחדרת העשן המקומית. טמפרטורות סטרטוספירה גבוהות יותר מאיצות מחזורי תגובה קטליטיים, במיוחד אלה של חנקן אי-זוגי, ההורסות את האוזון. בנוסף, זרימת האוויר החזקה הנגרמת על ידי תמרות העשן העולות משנה את המחזוריות הסטרטוספירית, ומשה את חלוקת האוזון והגזים מפחיתי האוזון, כולל N2O וכלורופלואורוקרבונים. אובדן האוזון החזוי כאן גדול במידה ניכרת מאשר חישובי "חורף גרעיני \ אביב על-סגול", אשר לא כללו ייצוג מספק לגורם עליית העשן לסטרטוספירה. התוצאות שלנו מצביעות על מנגנונים שטרם הוכרו להפחתת אוזון בסטרטוספירה.

View this article