אפלה גרעינית
language

התקררות גלובלית כתוצאה ממלחמה גרעינית

שינויים אקלימיים שיווצרו ממלחמה גרעינית יתרחשו אלפי פעמים מהר יותר – ולכן יהיו הרי אסון בהרבה – מאשר השינויים המתחוללים בשל התחממות גלובלית1. המהירות של השינויים שתגרום המלחמה, שיופיעו תוך ימים או שבועות, לא יאפשרו לאוכלוסיות אנושיות ולממלכות החי והצומח כל זמן להסתגל.

חשוב לציין כי אותן שיטות ודגמים אקלימיים ששימשו לחזות התחממות גלובלית, משמשים לחזות התקררות גלובלית כתוצאה ממלחמה גרעינית. דגמים אקלימיים אלה הוכחו כמוצלחים במיוחד בתיאור ההשפעות המקררות של עננים געשיים במהלך אומדנים ממושכים בארה"ב ובהשוואות בינלאומיות המבוצעות כחלק מן האומדן הרביעי של המועצה הבין-ממשלתית לשינוי אקלימי2.

הירידות החזויות במעלות החום הממוצעות על פני השטח בחצי הכדור הצפוני כתוצאה מכלי נשק גרעיניים קטנים, בינוניים וגדולים, מושווים להשפעות ההתחממות הגלובלית במאה האחרונה בתרשים 1 ועם מעלות החום הממוצעות באוויר על פני השטח במהלך אלף השנים האחרונות.

Global Warming vs. Cooling from nuclear war - 1880 to 2010

משוחזר ומתוקן ברשות האיגוד הגיאופיזי האמריקאי.
תרשים 1: התחממות גלובלית מתועדת בין 1880 ל-2006 בהשוואה לצניחת הטמפרטורה החזויה כתוצאה ממגוון מלחמות גרעיניות. מלחמת הודו-פקיסטן תפוצץ רק מחצית האחוז מכלל עוצמת הנפץ שכרגע מבצעית ומוצבת במאגרים הגרעיניים של ארה"ב ורוסיה.3

Global Warming vs. Cooling from nuclear war - 1880 to 2010

משוחזר ומתוקן ברשות האיגוד הגיאופיזי האמריקאי.

תרשים 2 : מעלות חום ממוצעות של האוויר על פני השטח במהלך אלף השנים האחרונות, בהשוואה לצניחת הטמפרטורות החזויה כתוצאה ממגוון עימותים גרעיניים.4

ישנם, כמובו, שיקולים חשובים אחרים כאשר מנסים להעריך את ההשפעה הסביבתית והאקולוגית הכוללת של מלחמה גרעינית. יש לכלול בהערכה שכזו את הכמויות האדירות של נשורת גרעינית, רעלני אש (חומרים רעילים הנוצרים בשריפות גדולות) ופליטת כימיקלים תעשייתים רעילים לתוך המערכות הסביבתיות. כמו כן תהיה עליה מסיבית בכמויות האור העל-סגול הקטלני אשר יגיע לפני השטח של כדור הארץ כתוצאה מהפחתה בשכבת האוזון (טרם נעשו חישובים של הפחתת האוזון כתוצאה ממלחמה גרעינית גדולה תוך שימוש בדגמים אקלימיים מודרניים, אולם חישובים שנעשו לאחרונה.

1 This comparison is not meant to minimize the dangers of global warming, which warrant grave concern, rather it is intended to make the point that the potential environmental dangers posed by nuclear war should receive at least as much attention as is that now being afforded to the issue of global warming.
2 Robock A, Oman L, Stenchikov G (2007b). Nuclear winter revisited with a modern climate model and current nuclear arsenals: Still catastrophic consequences. Journal of Geophysical Research, vol. 112, D13107, doi:10.1029/2006JD008235..

3 Robock A, Oman L, Stenchikov G (2007b). Nuclear winter revisited with a modern climate model and current nuclear arsenals: Still catastrophic consequences. Journal of Geophysical Research, vol. 112, D13107, doi:10.1029/2006JD008235; Figure 8

4 Robock A, Oman L, Stenchikov G (2007b). Nuclear winter revisited with a modern climate model and current nuclear arsenals: Still catastrophic consequences. Journal of Geophysical Research, vol. 112, D13107, doi:10.1029/2006JD008235; Figure 9.