אפלה גרעינית
language

מעלות החום בעולם לאחר ש-50 מיליון טונות עשן חודרים אל הסטרטוספירה


reduced temps after war with 50 million tons of smoke
משוחזר ומתוקן ברשות האיגוד הגיאופיזי האמריקאי.