אפלה גרעינית
language

מעלות החום העולמיות שנה אחת לאחר חדירת 150 מיליון טונות עשן לסטרטוספירה


rמעלות החום העולמיות שנה אחת לאחר חדירת 150 מיליון טונות עשן לסטרטוספירה
משוחזר ומתוקן ברשות האיגוד הגיאופיזי האמריקאי.
מעלות החום על פני השטח (במעלות צלזיוס) בעקבות מלחמה גרעינית כוללת, בממוצעים ליוני, יולי ואוגוסט של השנה שלאחר העימות.