אפלה גרעינית
language

להבטיח את הישרדותנו (Securing Our Survival - SOS)

הטיעון בעד אמנת נשק גרעיני

נשק גרעיני מעניק למין האנושי את הכוח להשמיד את עצמו ולהפחית קשות מיכולתו של כדור הארץ לתמוך בחיים תוך פרק זמן של שעות ספורות. לא ניתן להבטיח את הישרדות המין האנושי במאה ה-21 מבלי לבטל את קיומו של נשק הטרור הסופני הזה, במיוחד היות שהגישה אל נשק גרעיני הולכת לנעשית קלה יותר כל הזמן.

מדוע? ישנן סיבות רבות לכך שהסיכון שייעשה שימוש בכלי נשק גרעיניים על ידי מישהו, איפה שהוא, מתי שהוא, הולך וגדל כל הזמן:

 • גישה גוברת לידע הדרוש להכנת פצצה;
 • גישה גוברת לחומרים הדרושים להכנת פצצה;
 • מספר גדל של אנשים הנואשים דיים לעשות שימוש בפצצה;
 • היעדר רשימות מלאי ואבטחה לקויה של חומרים בקיעים (חומרי נפץ גרעיניים);
 • היעדר נחישות בינלאומית לאסור על קיום הפצצה ולהכחיד אותה ממאגרי הנשק העולמיים;
 • היעדר מוחלט של התקדמות ואפילו נסיגות מהישגי התפרקות גרעינית שהושגו בעמל רב.
 • איומים גוברים לשימוש בנשק גרעיני – כולל שימוש מונע ומקדים, כנגד איומים שאינם גרעיניים ונגד מדינות אחרות בשמותיהן;
 • חוסר היעילות של אמצעי הביטחון וצעדים אחרים המיועדים למנוע העשרת אורניום ואת עיבודו של דלק כורים משומש לחילוץ הפלוטוניום שבו, שתיהן פעולות המאיצות את הפצת הנשק הגרעיני.

בוועידת הסקירה וההארכה של 1995, המדינות החברות באמנת אי-הפצת הנשק הגרעיני הסכימו תחת סעיף 6 “לבצע מאמצים שיטתיים ומתקדמים לפהחית את כמות הנשק הגרעיני בעולם, מתוך מטרה סופית לבטל את קיומם של כלי נשק אלה".

הפצצה הגרעינית מתנגשת עם לפחות תריסר עקרונות יסוד של המשפט הבינלאומי. באופן מכריע, קבע בית הדין הבילנאומי פה אחד בחוות הדעת המייעצת שלו על חוקיות האיום או השימוש בנשק גרעיני, כי "קיימת מחויבות להמשיך ברצון טוב ולהביא לסיומם את המגעים אשר יובילו להתפרקות מנשק גרעיני מכל סוג שהוא תחת בקרה בינלאומית נוקשה ויעילה".

חיסול הוא בר השגה: מה מציעה טיוטת אמנת הנשק הגרעיני

ארגון הבטחת הישרדותנו (Securing Our Survival) מציגה אמנת נשק גרעיני (NWC), טיוטת דגם לאמנה בינלאומית – או סדרה של הסכמים – לחיסולם ההדרגתי של כלי נשק גרעיני ברחבי העולם. אמנת הנשק הגרעיני קורעת לגזרים את התפישה הרווחת לפיה התפרקות מנשק גרעיני היא חלום בלתי אפשרי. היא מציעה חזון של איך עשוי להיראות עולם חופשי מנשק גרעיני ומתארת כיצד התפרקות מנשק גרעיני יכולה להתרחש, ומציגה את הצעדים אשר יכולים באופן מעשי להוביל לחיסולם הבטוח של כלי הנשק הגרעיני על ידי כל הצדדים.

דגם אמנת הנשק (NWC) המותווה בספר זה עבר סקירה ועדכון ב-2007, על בסיס דגם אמנת הנשק הגרעיני שהוגש על ידי ריקה למזכ"ל האומות המאוחדות כטיוטת דיון A/C.1/51/7 (1997) ואשר נכלל ב"Security and Survival: The Case for a Nuclear Weapons Convention (1999). הספר נחלק לארבעה קטעים.

1. היפוך ההפצה: הטיעון בעד אמנת נשק גרעיני

איך עשויה אמנה שכזו להיראות? דגם אמנם הנשק הגרעיני כולל סעיפים מפורטים ליישום ואימות לאומיים; מייסד סוכנות בינלאומית האחראית לאכיפה וליישוב סכסוכים; ומציין את ההליכים לדיווח ולטיפול בהפרות. בספר מופיעות השוואות לאמנות קיימות האוסרות על סוגים שלמים של נשק כגון אמנם הנשק' הכימי, אמנת הנשק הביולוגי, ואמנת איסור המוקשים.

מי עורך אמנת נשק גרעיני?

ממשלות הן הגורם העיקרי, אולם החברה האזרחית משחקת תפקיד חשוב. הניסיון שברשות גופים בינלאומיים ובין-ממשלתיים רבים יהיה בו תועלת, ובכלל זה העצרת הכללית ומועצת הביטחון של האו"ם; הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית; ועידת ההתפרקות מנשק; סוכנויות ליישום אזורים חופשיים מנשק גרעיני; הארגון לאמנת האיסור הכולל על ניסויים; בית הדין הבינלאומי לצדק; וארגונים אזוריים כגון האיחוד האירופי. המומחיות המדעית, המשפטית, הרפואית והמדינית של הארגונים הללו הופכת אותם לשותפי מפתח בתהליך.

מתי תהיה אמנת הנשק הגרעיני אפשרית?

מרגע שגישת הממשלות תשתנה, אפשר יהיה להשיג אמנת נשק גרעיני במהירות רבה. אמנת איסור הניסויים החלקית שאסרה על ניסויים גרעיניים מעל פני הקרקע, לדוגמא, הושלמה תוך עשרה ימים של מו"מ נחוש ביולי 1963 לאחר שנים במהלכן היה הנושא תקוע.

למה לבחור בדרך זו להגשמת התפרקות מנשק גרעיני?

נתיב זה יאפשר למדינות בעלות נשק גרעיני למלא את התחייבויותיהן החוקיות תחת אמנת אי-ההפצה ולגשר על התהום בין אי-הפצה להתפרקות מנשק במסגרת מקיפה המתייחס לשתי הסוגיות. יש להצעה זו תמיכה גלובלית ותקדימים מוצלחים. גישות קטועות, לשיעורין ולא עקביות נכשלו. חיוני בדחיפות לפרוץ את המבוי הסתום ולאסור על החזקת נשק גרעיני.

כיצד ניתן להגשים זאת?

ישנן שלוש דרכים אפשריות להשגת התפרקות מנשק גרעיני:

 • גישת צעד אחר צעד;
 • מו"מ מקיף על חיסולם המוחלט של כלי נשק גרעיניים על פי לו"ז מחייב ומוגבל.
 • נתיב אמצעי בין שתי הגישות הראשונות, המשלבת מרכיבים משתיהן.

איפה אמנת הנשק הגרעיני משתלבת בגישות האלה?

היא מתאימה לשלושתן, היות שהיא מציעה חבילה מקיפה לחיסולם המוחלט של כלי נשק גרעיניים, מתייחסת לחששות ביטחוניים, אתגרים טכניים באימות הביצוע ומנגנונים חוקיים.

בסופו של דבר, השגת אמנת נשק גרעיני אינה שאלה של היתכנות טכנית או משפטית, אלא של רצון פוליטי.

2. סיכום דגם אמנת הנשק הגרעיני

התחייבויות כלליות

דגם אמנת הנשק הגרעיני אוסר על פיתוח, ניסוי, ייצור, אגירה, העברה, שימוש ואיום בשימוש בנשק גרעיני. מדינות המחזיקות בנשק גרעיני תחוייבנה להשמיד את מאגריהן על פי סדרה של שלבים (ראו להלן). האמנה אוסרת גם על ייצורו של חומר בקיע המתאים לשימוש בנשק, ומחייב להשמיד אמצעי שיגור נשק או להסב אותם באופן שיהפוך אותם לבלתי כשירים לשימוש עם נשק גרעיני.

הצהרות

המדינות השותפות לאמנה תחוייבנה להכריז על כלי הנשק הגרעיניים, החומרים הגרעיניים, המתקנים הגרעיניים וכלי שיגור הנשק הגרעיניים שברשותן או בשליטתן, ואת מיקומם של אלה.

שלבים לחיסול

האמנה מתווה סדרה של חמישה שלבים לחיסול הנשק הגרעיני:

 • הורדת נשק גרעיני ממצב כוננות
 • הסרת נשק גרעיני ממקום הצבתו
 • הסרת ראשי קרב גרעיניים מאמצעי השיגור שלהם
 • נטרול ראשי הקרב, הסרת ה"גלעינים" שלהם והריסתם, וכן
 • הצבת החומר הבקיע תחת שליטה בינלאומית.

בשלבים הראשונים נקראות ארה"ב ורוסיה, המחזיקות ב-95% מכלי הנשק הגרעיני בעולם, לבצע את הצמצומים העמוקים ביותר במאגרי הנשק שלהן.

אימות

אימות יכלול הצהרות ודו"חות מן המדינות, ביקורות שגרתיות, ביקורות אתגר (פתע), חיישנים באתרים הגרעיניים, צילום לווייני, דגימות רדיונוקלידיות וחיישנים מרוחקים אחרים, שיתוך מידע עם ארגונים אחרים ודיווח אזרחי. אנשים שידווחו על חשדות להפרת האמנה יזכו להגנה באמצעות האמנה, כולל הזכות למקלט מדיני.

מערכת בקרה גלובלית תוקם על פי האמנה לצורך איסוף מידע, ורוב המידע הזה יהיה זמין באמצעות מרשם. מידע שעלול לסכן סודות מסחריים או ביטחון לאומי יישמר בסוד.

אמצעי יישום לאומיים

המדינות החברות באמנה תחוייבנה לאמץ אמצעים הכרחיים ליישום התחייבויותיהן תחת האמנה לדאוג לתביעת אנשים המבצעים פשעים נגד האמנה, ולהגנה עבור אנשים המדווחים על הפרות של האמנה.

המדינות מחוייבות גם לייסד רשות לאומית שתהיה אחראית למשימות היישום הלאומיות. זכויות וחובות של בודדים האמנה מחילה זכויות וחובות גם על בודדים ועל ישויות חוקיות כמו על מדינות. לבודדים יש חובה לדווח על הפרות של האמנה והזכות להגנה במקרה שהם עושים זאת. הליכים ללכידתם ולעריכת משפט הוגן לאנשים המואשמים בביצוע פשעים נגד האמנה מפורטים במסמך.

סוכנות

תיוסד סוכנות ליישום האמנה. סוכנות זו תהיה אחראית לאימות, וידוא עמידה בתנאים, וקבלת החלטות, וכן תהווה ועידה של המדינות החברות, מועצה מבצעת ומזכירות טכנית. סוכנות האמנה לנשק גרעיני, שלא כמו הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, לא תהיה מופקדת על קידום השימוש באנרגיה גרעינית. מטרותיה העיקריות הן הכלה ומעקב אחר כל החומרים, הציוד והמתקנים העלולים לתרום לפיתוח, ייצור או החזקת נשק גרעיני.

חומר גרעיני

האמנה אוסרת על ייצורו של חומר בר ביקוע או היתוך אשר יכול לשמש ישירות לייצור נשק גרעיני, כולל פלוטוניום (למעט זה שבדלק שעבר שימוש) ואורניום שהועשר לדרגה גבוהה. אורניום בדרגת העשר נמוכה יותר לצרכי אנרגיה גרעינית.

שיתוף פעולה, עמידה בתנאים ויישוב מחלוקות

באמנה נכללים סידורים להתייעצות, שיתוף פעולה וגילוי עובדות כדי להבהיר ולפתור בעיות של פרשנות בנוגע לעמידה בתנאים ולעניינים אחרים. מחלוקת משפטית עשויה להיות מועברת לבית הדין הבינלאומי לצדק בהסכמה הדדית של המדינות החברות. לסוכנות מוענקת גם הסמכות לבקש חוות דעת מייעצת מבית הדין בנוגקע למחלוקות משפטיות.

האמנה מספקת שורה של דרכי מענה הדרגתיים למקרה של אי עמידה בהתחייבויות. אלה מתחילים בהתייעצות והבהרה, מו"מ, ואם יש צורך בכך, סנקציות או פנייה לעצרת הכללית של האו"ם ו\או למועצת הביטחון לצורך פעולה.

יחס להסכמים בינלאומיים אחרים

דגם אמנת הנשק הגרעיני אינו חותר תחת הסכמי אי-הפצה והתפרקות גרעינית או סידורי אימות ועמידה בתנאים, והוא ישלים, ישפר ויבנה על בסיס אמנת אי-ההפצה, אמצעי הביטחון של סבא"א, מערכת הבקרה הבינלאומית של ארגון איסור הניסויים המקיף, והסכמים דו-צדדיים בין רוסיה וארה"ב. במקרים מסוימים ייתכן כי אמנת הנשק הגרעיני תתווסף אל התפקודים והפעילויות של הסדרים ומערכים שכאלה. במקרים אחרים, תייסד אמנת הנשק הגרעיני סידורים נוספים ומשלימים.

מימון

מדינות הנשק הגרעיני מחוייבות לכסות את עלות חיסול מאגרי הנשק הגרעיניים שלהן. עם זאת, קרן בינלאומית תיוסד כדי לסייע למדינות שעלולות להתקשות בעמידה בחובותיהן.

נוהל רשות הנוגע לסיוע באנרגיה

האמנה אינה אוסרת על השימוש באנרגיה גרעינית למטרות שלום. עם זאת, היא כוללת נוהל רשות אשר יקדם משאבי אנרגיה בני קיימא וייסד תוכנית לסיוע טכני וכלכלי עבור מדינות הבוחרות שלא לפתח אנרגיה גרעינית או להוציא מכלל פעולה תוכניות אנרגיה גרעינית קיימות.

3. הערות ושאלות מכריעות

קטע זה מתייחס לסוגיות של אכיפה, ביטחון, התפרצות, הרתעה, טרור, בריאות וסביבה, הורדה מכוננות, ניקוי, אפסון והתפרקות בטוחה, אנרגיה גרעינית, הפיכות, הסבה, מחקר והיבטים כלכליים.

4. אימות

קטע זה מתייחס לעקרונות ודרישות של אימות, מנגנונים פוליטיים של אימות, אמצעים ודרכים לאימות האמנה לנשק גרעיני, היבטים של אימות האמנה, הקשר ביטחוני ואתגרים של אימות אמנת הנשק הגרעיני.

ההערות והעדכונים לדגם שבסוף הספר משקפים את התגובות מצד ממשלות וגורמים לא-ממשלתיים אל גרסאות דגם האמנה מ-1997 ו-1999.

למה לקרוא לאמנת הנשק הגרעיני כעת?

בדצמבר 2006 בעצרת הכללית של האומות המאוחדות, 125 מדינות – כולל סין, הודו ופקיסטן בעלות הנשק הגרעיני – קראו למדינות העולם למלא מיד אחר התחייבויות ההתפרקות מנשק גרעיני שלהם באמצעות "פתיחה במו"מ רב-צדדי שיוביל לסיכום מוקדם על אמנת נשק גרעיני האוסרת על פיתוח, ייצור, ניסוי, הצבה, אגירה, העברה, שימוש או איום בשימוש בנשק גרעיני, והמפרטת צעדים לחיסולם". לא זו בלבד שמרבית מדינות העולם רוצות באמנת נשק גרעיני, סקרי דעת קהל מוכיחים כי רוב אזרחי העולם – כולל אזרחיהם של מדינות בעלות נשק גרעיני – חפצים גם הם ברוב מכריע בעתיד חופשי מנשק גרעיני.

איפה הרצון הפוליטי?

כרגע מושפעים מנהיגיהן של מדינות הנשק הגרעיני על ידי כוחות פוליטיים, צבאיים, ביורוקרטיים, טכנוקרטיים ומסחריים רבי עוצמה. רק מאמץ משותף של אזרחים וממשלות אוהדות של מדינות נטולות נשק גרעיני יוכל לשכנע אותם לנוע בכיוון הנכון.

המושג של אמנת נשק גרעיני יכול להיות כלי חשוב במאמצים אלה, ויסייע לחקור חששות רבים אשר אין ספק שיעלו בעת שמדינות הנשק הגרעיני יתרחקו ממדיניות ביטחון אותה הם מכירים ואיתה חיו במשך עשורים, אף שהיא מדיניות מסוכנת מאד לעולם כולו ובעלת השלכות מסוכנות וארוכות טווח המיוחדות לה בלבד.

אמנת הנשק הגרעיני מספקת גם דרך לרכך או לשנות את התנגדותם של מדענים, מהנדסים ותאגידים העוסקים בנשק גרעיני לשקול התפרקות מנשק. תידרש מומחיות לא מעטה מצד מדענים, מהנדסים וגופים עסקיים כדי להשמיד את הנשק הגרעיני, לאמת את משטר החופש מנשק גרעיני ולצורך אבטחת החומרים הבקיעים והאמצעים לייצורם.

מעולם לא היה נושא בוער יותר, וחיוני יותר לעתיד כולנו על פני האדמה, שהצריך יותר רצון פוליטי ומנהיגות מלאת חזון.

דגם אמנת הנשק הגרעיני התקבל בברכה על ידי ממשלות, אקדמאים, מנהיגים אזרחיים וארגונים לא-ממשלתיים (עמותות שלא למטרות רווח). יוזמות מצד כמה מדינות בעלות נשק גרעיני, כולל מחקרים על אימות והגבלות על מרכיבים מסוימים בשרשרת הדלק הגרעיני, משקפות רעיונות שהועלו בדגם אמנת הנשק הגרעיני.

מזכ"ל האו"ם לשעבר, קופי ענאן, ציין את הקרע הגובר בין אותן מדינות התומכות באי-הפצה תחילה ואלה הדורשות התפרקות מנשק תחילה. דבר זה מגביר את הרלוונטיות של הצעה לאמנת נשק גרעיני היות שהיא נותנת מענה הן לאי-הפצה והן להתפרקות מנשק במסגרת מקיפה ומאוחדת.

מנסחי דגם אמנת הנשק הגרעיני מקווים שעל ידי הדגמת היתכנותה של התפרקות מנשק גרעיני ונתיב מעשי מן המבוי הסתום הנוכחי, ממשלות תקבלנה השראה לקחת על עצמן את המשימה הקשה, ההכרחית והדוחקת מיום ליום של פתיחה וסיום של מו"מ להתפרקות מנשק גרעיני. הימנעות מכך תדון את העולם לאסון בקנה מידה החורג מכל דמיון. עשיית זאת תוציא לפועל את רצונו של הרוב הדמוקרטי ותבנה עולם בטוח, בר קיימא ומשתף פעולה יותר, ואכן תבטיח את הישרדותנו.

סיכום זה הוכן עבור ICAN על ידי ג'יל ריב (מדאקט, בריטניה) עם סיוע מצד ביל וויליאמס (ICAN אוסטרליה) וג'ון לורנץ (רופאים בינלאומיים למניעת מלחמה גרעינית)