אפלה גרעינית
language

הסכמי מק'קלוי-זורין

הצהרה משותפת של עקרונות מוסכמים
למשא ומתן על התפרקות מנשק
20 בספטמבר 1961

ארה"ב וברית המועצות הסכימו להמליץ על העקרונות הבאים כבסיס למשא ומתן רב-צדדי עתידי ולקרוא למדינות אחרות לשתף פעולה בהשגת הסכמה מוקדמת על התפרקות ולקרוא לכל המדינות האחרות לשתף פעולה בנוגע להתפרקות כללית ומוחלטת מנשק בעולם של שלום ובהתאם לעקרונות הבאים:

 1. התפרקות מנשק בשלום ויישוב סכסוכים בשלום. לא עוד מלחמה.
  מטרת המו"מ היא להשיג הסכמה על תוכנית אשר תוודא:
  1. כי ההתפרקות מנשק היא כללית ומוחלטת וכי מלחמה אינה מהווה עוד אמצעי ליישוב בעיות בינלאומיות, וכן
  2. שהתפרקות שכזו מנשק מלווה בהתקנת הליכים אמינים ליישוב בשלום של מחלוקות וסידורים יעילים לשמירת השלום בהתאם לעקרונות מגילת האומות המאוחדות.
 2. שהתפרקות שכזו מנשק מלווה בהתקנת הליכים אמינים ליישוב בשלום של מחלוקות וסידורים יעילים לשמירת השלום בהתאם לעקרונות מגילת האומות המאוחדות.
  התוכנית להתפרקות כללית ומוחלטת מנשק תוודא שברשות המדינות יהיו רק התחמושת, הכוחות, המתקנים והמוסדות אשר הוסכמו כנחוצים לשמירה על הסדר הפנימי והביטחון האישי של האזרחים; וכי המדינות יתמכו ויספקו כוח אדם לכוח שמירת השלום של האומות המאוחדות.
 3. לשים קץ לכל הבסיסים, הכוחות הצבאיים, המאגרים, כלי הנשק והתקציבים הצבאיים
  לצורך זה, התוכנית להתפרקות כללית ומוחלטת מנשק תכלול את התנאים הנחוצים בנוגע לממסד הצבאי של כל אומה לצורך:
  1. פיזור הכוחות המזוינים, פירוק הממסדים הצבאיים, בכלל זה בסיסים, הפסקת ייצור אמצעי הלחימה כמו גם התכת אלה הקיימים או הסבתם לצרכי שלום;
  2. חיסול כל מאגרי הנשק הגרעיני, הכימי, הבקטריולוגי, וכל נשק אחר להשמדה המונית, והפסקת ייצורם של כלי נשק שכאלה;
  3. חיסול כל אמצעי השיגור של כלי נשק להשמדה המונית;
  4. ביטול כל הארגונים והמוסדות המיועדים לארגן את המאמץ הצבאי של המדינות, הפסקת האימונים הצבאיים, סגירת כל מתקני האימון הצבאיים; וכן
  5. הפסקת כל ההוצאות הצבאיות.
 4. יישום על פי שלבים מתוזמנים, כשהעמידה בתנאים והאימות מוסכמים בכל שלב
  את תוכנית ההתפרקות מנשק יש ליישם בסדר מוסכם מראש, בשלבים, עד השלמתה, כאשר כל צעד ושלב מבוצע תוך טווח זמן מוגדר. מעבר לשלב הבא בתהליך ההתפרקות מנשק יתרחש לאחר סקירה של צעדי היישום הכלולים בשלב הקודם ולאחר החלטה כי כל הצעדים הללו יושמו ואומתו וכי כל הסדרי האימות הדרושים לצעדים של השלב הבא מוכנים לצאת אל הפועל ברגע שיידרשו.
 5. יזון שוויוני בכל שלב כך שלא ייווצר יתרון לאיש ויובטח ביטחון לכל
  כל אמצעי ההתפרקות הכללית והמוחלטת מנשק חייבים להיות מאוזנים כך שבשום שלב של יישום האמנה לא תשיג מדינה או קבוצת מדינות יתרון צבאי, וכך שביטחון כל הצדדים יובטח במידה שווה.
 6. בקרה קפדנית בכדי לוודא עמידה בתנאים מצד כל הצדדים ויצירת ארגון התפרקות מנשק בינלאומי עם פקחים בעלי גישה בלתי מוגבלת לכל מקום, ללא וטו, לצורך אימות מלא
  כל אמצעי ההתפרקות מנשק חייבים להיות מיושמים מתחילתם עד סופם תחת בקרה בינלאומית קפדנית ויעילה שתספק ערובה לכך שכל הצדדים מכבדים את התחייבויותיהם. במהלך ולאחר יישום ההתפרקות הכללית והמוחלטת מנשק, יש לבצע בקרה יסודית ביותר, כאשר היקף הבקרה ואופיה תלויים בדרישות האימות של אמצעי ההתפרקות מנשק המיושמים בכל שלב. על מנת ליישם בקרה ופיקוח על ההתפרקות מנשק, יש להקים ארגון התפרקות מנשק בינלאומי במסגרת האו"ם הכולל את כל החברות בהסכם. יש לוודא כי הארגון הבינלאומי להתפרקות מנשק ופקחיו יזכו לגישה בלתי מוגבלת ונטולת וטו לכל מקום שהו, כפי שיידרש לצורך אימות יעיל.
 7. על הליכי התפרקות מנשק להיות מלווים באמצעים לשמירה על השלום והביטחון, ובכוח או"ם חזק דיו להרתיע או לדכא כל איום או שימוש בכוח הנוגד את מגילת האו"ם
  על ההתקדמות בהתפרקות מנשק להיות מלווה בצעדים לחיזוק המוסדות לשמירת השלום וליישוב סכסוכים בינלאומיים בדרכי שלום. במהלך ולאחר יישום התוכנית להתפרקות כללית ומוחלטת מנשק, יש לנקוט, בהתאם לעקרונות מגילת האו"ם, באמצעים הנחוצים לשמירה על השלום והביטחון העולמיים, ובכלל זה מחוייבות המדינות להעמיד לרשות האומות המאוחדות כוח אדם כפי שיוסכם לצורך כוח שמירת שלום בינלאומי אשר יצויד באמצעי לחימה מוסכמים. על ההסדרים לשימוש בכוח זה לוודא כי האו"ם יהיה מסוגלן להרתיע ולדכא ביעילות כל איום או שימוש בכוח שיהוו הפרה של מטרות האומות המאוחדות ועקרונותיו.
 8. על המדינות לחתור להסכמה רחבה ככל האפשר במועד מוקדם ככל האפשר בעודן מנסות להשיג הסכמים מוגבלים יותר אשר יאפשרו והיוו חלק מן התוכנית הכוללת להתפרקות כוללת ומוחלטת מנשק בעולם של שלום.
  על המדינות המשתתפות במשא ומתן לחתור להשיג וליישם את ההסכמה הרחבה ביותר במועד המוקדם ביותר האפשרי. על המאמצים להימשך ללא הפרעה עד אשר תושג הסכמה על התוכנית הכוללת, ויש לבצע מאמצים לוודא הסכמה מוקדמת על ויישום של אמצעים להתפרקות מנשק מבלי לפגוע בהתקדמות לעבר הסכמה על התוכנית הכוללת ובדרך שבה אמצעים אלה יאפשרו ויהוו חלק מן התוכנית.