אפלה גרעינית
language

אמנה לחיסול הנשק הגרעיני

מתוך ICAN (המערכה הבינלאומית לביטול נשק גרעיני, ראו http://www.icanw.org/ ו-http://www.icanw.org/nuclear-weapons-convention )

הטיעון בעד אמנת נשק גרעיני
+
-

אמנת נשק גרעיני (NWC) היא אמנה המוצעת לאיסור על החזקת נשק גריעיני ולווידוא חיסולם. מדינות מחויובות על פי חוק לשאת ולתת על אמנה שכזו, ומומחים כבר ניסחו טיוטא. הם טוענים כי גישת ה-NWC היא בעלת סיכויי הצלחה רבים יותר מאשר סדרה של גישות קטועות ולא עקביות להתפרקות מנשק גרעיני.

Tטיוטת האמנה מנוסחת בקווים מקבילים לאמנות האוסרות על נשק כימי, נשק ביולוגי ומוקשים אישיים**. האמנה תשלים אמנות קיימות בנוגע לנשק גרעיני, כגון אמנת אי ההפצה (NPT) והאמנה הכוללת על איסור ניסויים (CTBT), במקום לערער אותם. האמנה אפשרית, הכרחית ונדרשת מזה זמן רב.

מה תעשה האמנה?

אמנת הנשק הגרעיני תאסור על פיתוח, ניסוי, ייצור, אחסון, העברה, שיוש ואיום בשימוש בנשק גרעיני, כמו גם על ייצור חומר בקיע המתאים לייצורם (בין אם אורניום מועשר בדרגה גבוהה או פלוטוניום מופרד). הדבר יחייב את כל מדינות הנשק הגרעיני להשמיד את הנשק הגרעיני שלהן בשלבים (ראו להלן), כשהשלב האחרון הוא הנחת כל החומר הבקיע תחת שליטה בינלאומית כדי למנוע את האפשרות שנשק גרעיני ייוצר שוב אי-פעם.

איך יזה יאומת?

במסגרת האמנה תיוסד סוכנות שתוודא כי המדינות עומדות בתנאי האמנה. גוף זה יקבל דו"חות התקדמות ממדינות החמושות בנשק גרעיני, יבצע ביקורות של מתקני נשק, יאסוף מידע באמצעות צילום לווייני וחיישנים ארוכי-טווח, ויפקח על ייצורם והעברתם של חומרים המתאימים לייצור נשק גרעיני.

איך זה יקרה?

 1. הסרת נשק גרעיני ממצב כוננות גבוהה ומוכנות לשיגור
 2. הסרת נשק גרעיני מפרישה
 3. הסרת ראשי קרב מטילי השילוח שלהם
 4. נטרול ראשי הקרב באמצעות הסרת ה"גלעין**” הנפיץ
 5. הצבת החומר הבקיע תחת בקרה בינלאומית באמצעות מנגנון שהוסכם על ידי המדינות החברות באמנה.
 6. להורדה

  הבטחת הישרדותנו (SOS – securing Our Survival): הטיעון בעד אמנת נשק גרעיני מתוך האתר של ICAN (מחבריו העיקריים של הספר הם מרווין דתן, פליסיטי היל, יורגן שפראן ואלין ווייר.

  להורדת המסמך המלא בקטעים:

  Buy a hard copy

צעדים חשובים לקראת אימוצה של אמנת הנשק הגרעיני
+
-

 1. מכתב שהוגש לועעדת ההכנה של אמנת אי ההפצה 2007 על ידי קוסטה ריקה ומלזיה בונגע לנימוקים שמאחורי הגשת טיוטת אמנת הנשק הגרעיני למועצת אמנת אי ההפצה. למכתב צורפה הטיוטא עצמה - NPT/CONF.2010/PC.I/WP.17
 2. התערבות מצד קוסטה ריקה בוועדת ההכנה של אמנת אי ההפצה 2007 בנוגע לקידום אמנת הנשק הגרעיני והשימוש בטיוטת האמנה.
 3. מכתב שהוגש למזכ"ל האומות המאוחדות על ידי קוסטה ריקה ומלזיה בנוגע לנימוקים שמאחורי הגשת טיוטת אמנת הנשק הגרעיני בפני העצרת הכללית של האומות המאוחדות – בצירוף טיוטת האמנה עצמה - UN Doc A/62/650
 4. הצעת ההחלטה העצרת הכללית של האומות המאוחדות GA/63/49 על המשך מעקב לחוות הדעת של בית הדין הבינלאומי לצדק על החוקיות שבאיום או שימוש בנשק גרעיני, אשר הוצגה על ידי מלזיה ואשר קוראת ליישום מחויבות ההתפרקות מנשק שאושרה פה אחד על ידי בית הדין הבינלאומי באמצעות מו"מ רב צדדי אשר יוביל לחתימתה של אמנת נשק גרעיני.
 5. הצגתה על ידי מלזיה של הצעת ההחלטה של העצרת הכללית של האו"ם בדבר המשך מעקב אחר חות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק בנוגע לחוקיות האיום או השימוש בנשק גרעיני, המסביר את היחס בין גישת אמנת הנשק הגרעיני לאמצעי אי-הפצה, וכן את הקישור בין גישות חד-צדדיות, דו-צדדיות ורב צדדיות להתפרקות מנשק.
 6. מסמך עבודה המצורף לאמנת אי ההפצה בדבר המשך מעקב אחר חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק בנוגע לחוקיות האיום או השימוש בנשק גרעיני: מרכיבים חוקיים, טכניים ופוליטיים הדרושים לייסודו ולקיומו של עולם חופשי מנשק גרעיני. NPT/CONF.2005/WP.41
 7. נאומו של מזכ"ל האו"ם באן קי-מון, המהווה נקודת תפנית היסטורית, וכותרתו "הדוקטרינה המידבקת של ההרתעה הפכה את אי-ההפצה לקשה יותר להשגה", בה קרא לממשלות למלא אחר חובותיהן בנוגע להתפרקות מנשק גרעיני באמצעות מו"מ על חבילת אמצעים וצעדים, או על אמנת נשק גרעיני כוללת.
 8. הצהרת הפרלמנט בעד אמנת הנשק הגרעיני.
 9. הצהרת האיסור של 2000 – שנמתכה על ידי למעלה מ-2000 ארגונים – הקוראת לאמנת נשק גרעיני
 10. הצהרתו של ג'ון לורנץ מארגון "רופאים בינלאומיים למניעת מלחמה גרעינית" באומות המאוחדות באוקטובר 2008, המסכמת את מצב אמנת הנשק הגרעיני, צעדיהן של המדינות המחזיקות בנשק גרעיני, והצורך באמנת נשק גרעיני, בפני הוועדה הראשונה (הצהרת NGO)