אפלה גרעינית
language

שיגור תגמול רק לאחר פיצוץ (RLOAD)

ראו www.RLOAD.org

למרבה האירוניה, ארה"ב ורוסיה מסרבות להצהיר בפומבי כי לא יפעילו שעפ"ה. ניתן לטעון כי מחויבות מצד שתי האומות לנטוש את השעפ"ה ולהחליפה במדיניות של שיגור תגמול רק לאחר פיצוץ (RLOAD) תמנע את האפשרות של מלחמה גרעינית בשוגג על בסיס התרעה כוזבת מפני מתקפה. RLOAD גם תמנע את שיגורה של מכת תגמול גרעינית במקרה של תקיפה בטילים בליסטיים בין-יבשתיים החמושים בראשי חץ קונבנציונליים (כלומר, כאלה שאינם יוצרים פיצוץ גרעיני).

בעוד ש(RLOAD) לא תמנע מלחמה גרעינית במקרה של מתקפה אמיתית, אימוץ מדיניות זו (וחיסולן בעקבות זאת של כל אפשרויות הלחימה התלויות בשעפ"ה) תוריד מיד לאפס כל סיכוי למלחמה בשוגג על בסיס התרעה כוזבת. אימוץ מדיניות של RLOAD יכול להתבצע במהירות באמצעות יוזמה נשיאותית, והדבר אינו מצריך מו"מ, אימות, הפחתת כוחות סימטרית או הוצאה גדולה כדי לממשו.

ברור ש-RLOAD אינה פותרת את הסכנות הבסיסיות המוצבות על ידי נשק גרעיני או מלחמה גרעינית, אבל היא יכולה לשמש להסרת הסכנה של מלחמה גרעינית בשוגג שתתבסס על התרעה כוזבת, בזמן שמאמצים נרחבים יותר לפירוק הנשק נמצאים בעיצומם. אימוצה של מדיניות RLOAD בדי צד אחד יכולה להיתפש גם כצעד בונה-אמון המיועד להוריד מתיחות וגם לעודד את הצד שכנגד לבצע צעד דומה.