אפלה גרעינית
language

שיגור על פי התרעה

ראו:

החזקת טילים מהירי שיגכור בכוננות גבוהה, מערכות התרעה מוקדמת ורשתות בקרה ושליטה גרעיניות העניקו לארה"ב ולרוסיה את היכולת לשיגור על פי התרעה (שעפ"ה). זאת אומרת, שילוב מערכות אלה מעניק להן את היכולת לזהות מתקפה גרעינית מצד אויב ולהורות על מכת נגד של טילים חמושים בראשי חץ גרעיניים (על בסיס התרעת התקיפה הזו) בטרם הגעת המתקפה מאושרת על ידי פיצוץ גרעיני של ממש. ארה"ב

כאשר מערכות התרעה מוקדמת מתריעים מפני מתקפה גרעינית קרבה, הרי שהחלטות באשר לאופןם התגובה לאיום המשתקף חייבות להתקבל במהירות רבה מאד, מפני שהטילים טסים במהירות גבוהה מאד. 30 דקות או פחות נדרשות לטיל קרקע-קרקע בליסטי בין-יבשתי חמוש בראשי חץ גרעיניים לעבור מרוסיה לארה"ב ולהיפך. 15 דקות נדרשות לטיל בליסטי המשוגר מצוללת להגיע ליעדו.

לכן, מרגע שהמתקפה מזוהה, מוערכת ומועברת במעלה שרשרת הפיקוד, לנשיא האמריקאי או הרוסי יהיו לכל היותר 12 דקות (רק שתיים או שלוש דקות למתקפה המשוגרת מצוללת) כדי לקבל את ההחלטה לשגר מתקפת תגמול לפני הגעת המתקפה שזוהתה. אם ההתרעה מתבררת ככוזבת אבל מתקפת התגמול כבר שוגרה, הרי שתתרחש מלחמה גרעינית בשגגה.

למרות הסכנות הברורות של שיגור על פי התרעה, ארה"ב ורוסיה חתרו במשך עשרות שנים לצמצם את זמני השיגור שלהם, ומצב זה נמשך כמדומה עד עצם היום הזה. היות ששתי המדינות חוששות שמתקפה גרעינית תשמיד את מערכות הבקרה והפיקוד שלהן ואת כוחותיהם במגדלים התת-קרקעיים, ומכיוון שהם יודעים כי תוכניותיהם המצבאיות מגדירות זו את כוחותיה הגרעיניים של זו כמטרות עיקריות במקרה של מלחמה, זה יוצר למעשה מצב של מדיניות שיגור על פי התרעה לשני הצדדים.

בכירים בארה"ב התייחסו, בעבר, ליכולת השיגור על פי התרעה של ארצם, אולם מעולם לא הודו כי שעפ"ה היא חלק יסודי מן המדיניות הגרעינית המבצעית של ארה"ב. קצינים בדימוס (כולל ד"ר ברוס בלייר, לשעבר קצין שיגור של טיל מינטמן) מספרים לנו שיכולת זו הומרה מזמן לכדי מדיניות ונוהל קבוע, וכי המדיניות הזו עודנה בתוקף כיום.

רוסיה אף היא לא תודה כי שיגור על פי התרעה הוא נדבך מרכזי בתכנון המבצעי שלה, אם כי קצין בכיר לשעבר ששירת במטכ"ל הסובייטי כתב כי שעפ"ה עודנה נוהל מבצעי קבוע בכוח הטילים האסטרטגי של רוסיה.

חיסולן של מערכות נשק גרעיני בכוננות גבוהה לשיגור מהיר יחסל, מעצם ההגדרה, את יכולתן של ארה"ב ורוסיה לבצע שיגור על פי התרעה, וכך ימנע לחלוטין את האפשרות של שיגור מכת תגמול גרעינית על בסיס התרעה כוזבת.